بررسی تطبیقی نظام سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با طرح تسهیل سرمایه گذاری خارجی APEC

دوره 1، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 22-39

10.22098/CPA.2024.1448.1030

ندا نفری؛ علی علاءالدینی؛ احسان شعبانیان؛ مهسا غلامی


طراحی الگوی ساختاری اجرای خط‌مشی‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402

10.22098/cpa.2023.2260

نازیلا محمدی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ صدیقه طوطیان اصفهانی


نقش میانجی ریاکاری سازمانی در رابطه بین سکوت سازمانی با شایعه سازمانی در سازمان های آموزشی دولتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402

10.22098/cpa.2023.2261

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ الهه مشرف قهفرخی؛ غلام رضا مالکی فارسانی


مطالعه تطبیقی مالیات بر افراد تاثیرگذار(اینفلوئنسرها) در حقوق ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1402، صفحه 1-22

10.22098/cpa.2024.13820.1015

روح ا.. موذنی؛ سیده زهرا پوررشید؛ فرشید قدیمخانی


مطالعه تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمانهای کشور

دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 183-154

10.22098/cpa.2023.13879.1018

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ پرستو آقازاده؛ فاطمه بحری