درباره نشریه

فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی، نشریه‌ای است علمی پژوهشی که با مدیریت و راهبری دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن علمی مدیریت دولتی ایران با هدف انتشار یافته‌های علمی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان عرصه مدیریت دولتی در ایران و جهان انجام وظیفه می نماید. این فصلنامه فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1401 آغاز و پس از اخذ مجوزهای لازم، به جامعه علمی و اجرایی خدمت می نماید. فرمت فصلنامه در دو نوع چاپی و الکترونیکی است که دسترسی به تمامی مطالب و مقالات، آزاد و بدون هزینه است.