راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوۀ ارسال مقاله به فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی

فرم تعهد نامه نویسندگان

فرم تعارض منافع

مشخصات نویسندگان

فرمت آماده سازی مقاله

چکیده تفصیلی

 محورهای موضوعی پذیرش مقاله"

 • نظام اداری تطبیقی (رویکرد فلسفی، تاریخی، بین سازمانی، بین کشورها، حکومت ها و....)
 • مدیریت تطبیقی در حوزه بین الملل (کشورها، حکومت ها، سازمان های فراملیتی و...)
 • مدیریت تطبیقی در زمینه های اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بین سازمانی کشورها
 • بررسی تطبیقی ساختار، فرآیند، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی و خصوصی
 • بررسی تطبیقی در حفاظت از محیط زیست و مسائل متعاقب
 • خط‌مشی‌گذاری عمومی تطبیقی
 • مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و مردم نهاد
 • بررسی مدل ها و الگوهای توسعه بخش دولتی (حکمرانی، مشارکت عمومی، شهروندمحوری و...)
 • نظریه‌پردازی در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه و توسعه پایدار
 • روش‌شناسی پژوهش در حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی و مدیریت توسعه
 • سایر موضوعات مرتبط با رسالت و اهداف فصلنامه

اصول مهم در پذیرش مقاله:

پژوهشگران و نویسندگان محترم بایستی:

 • فرم های تعارض منافع و تعهد اخلاقی چاپ مقاله را دانلود و نسخه تکمیلی و امضاء شده را به همراه مقاله ارسال نمایید.
 • مقالات ارسالی نباید بطور همزمان برای سایر مجلات، همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی ارسال شده باشد و یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشد.
 • مقاله پژ‍وهشی می تواند از نوع کاربردی، توسعه ای و بنیادی باشد و مقالات ترجمه ای یا ترجمه شده قابل پذیرش نمی باشند.
 • محتوای مقاله بایستی با اهداف و محورهای فصلنامه متناسب باشد و هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله‌های ارسال شده، مختار است.
 • این فصلنامه به قوانین و دستورالعمل های اخلاق در پژوهش پایبند است و به منظور رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، از پژوهشگران و نویسندگان محترم فایل تاییدیه مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور یا همانندجو را دریافت می نماید. [ارسال درصد مشابهت‌یابی به همراه مقاله الزامی است].
 • لازم به ذکر است که پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند مقالات علمی با زبان انگلیسی را نیز برای فصلنامه ارسال کنند. مجددا تاکید می شود که فصلنامه از پذیرش مقالات ترجمه ای یا ترجمه شده معذور است. صرفاً مقالات علمی که حاصل از تحقیقات و یافته های پژوهشگران محترم باشند در اولویت بررسی و چاپ می باشند.
 • تاکید می گردد که فایل های ارسالی (بجز فایل مشخصات نویسندگان) حاوی هیچ نام، اطلاعات یا عنوانی از نویسندگان محترم نباشد.
 • حداقل تعداد صفحات مقاله 15 و حداکثر تعداد 27 صفحه در سایز A4 است.
 • تمامی مقالات ارسالی بایستی دارای چکیده مبسوط انگلیسی (750 تا 1200 کلمه) باشند.
 • شیوه تنظیم منابع بصورت APA است (ترجیحاٌ آخرین نسخه).
 • ترتیب عنوان‎های مقاله عبارتند از:

موضوع یا عنوان، نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی پژوهش، یافته های پژوهش، نتیجه‎گیری و پیشنهادها، منابع و مآخذ.

 • متن چکیده در یک پاراگراف و حدود 200 تا 300 کلمه باشد.
 • فاصله میان خطوط 1 یا single باشند.
 • فاصله متون از بالا و پایین و از چپ و راست مطابق با فایل "فرمت آماده سازی مقاله" باشند.
 • برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010 به بالا استفاده شود.
 • مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (فونت) B Nazanin و اندازۀ 13 تهیه شود. مقالات به زبان انگلیسی با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 12 نوشته شوند. سایر موارد در جدول 1 مرقوم شده اند.
 • خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی 5/0 داشته باشند.
 • شیوه در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‌صورت راست‌چین با قلم B Nazanin و اندازۀ 10 و زیرنویس های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9 نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.
 • نکته بسیار مهم: تمامی منابع فارسی بایستی به صورت انگلیسی برگردان شده و در انتها کلمه [In Persian] قید گردد.
 • نکته بسیار مهم: در تمامی منابع، اعم از فارسی و انگلیسی؛ Doi هر مقاله مرقوم گردد.
 • عناوین جداول بر روی آنها و عناوین اشکال، نمودارها، دیاگرام ها و... در زیر آنها نوشته شوند.

چکیده مبسوط انگلیسی

نویسنده/گان ملزم است چکیده ای حاوی 700 تا 1000 واژه از مقاله خود به صورت فایل پیوست در پروفایل تحت عنوان "چکیده مبسوط" تهیه و برای مجله ارسال نماید. ساختار چکیده مذکور باید به شکل زیر باشد:

 • چکیده (Abstract)
 • مقدمه (Introduction)
 • روش مطالعه (Methods)
 • یافته ها (Results)
 • نتیجه گیری (Conclusion)
 • منابع مالی (Funding)
 • سهم نویسندگان (Authors' contribution)
 • تعارض منافع (Conflict of interest)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgments)