بررسی تطبیقی نظام سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با طرح تسهیل سرمایه گذاری خارجی APEC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22098/CPA.2024.1448.1030

چکیده

سرمایه گذاری خارحی از اواخر سده 19 میلادی نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی کرده است. کشورهای جهان با سطوح مختلف توسعه بر اهمیت نقش سرمایه گذاری خارجی آگاه بوده و برنامه های مدونی برای افزایش میزان جذب آن در کشور خود دارند. در ایران نیز سالهاست که برنامه افزایش میزان جذب سرمایه های خارجی در دستور کار قرار گرفته و بخش مهمی از نظام تامین مالی کشور را شکل داده است. در این مقاله وضعیت نظام سرمایه گذاری خارجی با استاندارد تسهیل سرمایه گذاری خارجی اپک مقایسه شده تا در نسبت با آن نقاط قوت وضعف مشخص شود. همانطور که در ادامه ملاحظه خواهید نمود، وضعیت مدیریت سرمایه گذاری خارجی ایران در مقایسه با برخی استاندادهای اپک خوب و در برخی دیگر نیازمند توجه و تلاش بیشتر می باشد. بر همین اساس نظام حکمرانی کشور می بایست برای تقویت آزادی جریان اطلاعات بمنظور افزایش دسترسی و شفافیت اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دهد. همچنین باید برای تامین امنیت سرمایه گذاری خارجی تصمیمات مهمی گرفته و در حوزه بکارگیری فناوری های نوین و توسعه همکاری های بین المللی گام های جدی بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the foreign investment system in Iran and comparing it with the foreign investment facilitation plan

نویسندگان [English]

  • Neda Nafari
  • Ali Alaeddini
  • Ehsan Shabanian
  • Mahsa Gholami
چکیده [English]

Foreign investment has played an important role in the world economy since the late 19th century. The world is characterized by different levels of development based on the role of foreign investment and they have documented plans to increase the amount of its absorption in their country. In Iran, the program of increasing foreign investment has been on the agenda for many years and has formed an important part of the country's financing system. The situation of Iran's foreign investment management is good compared to some OPEC standards and in others it needs more attention and search. Based on this, the government system of the country should put on the agenda to strengthen the freedom of information flow in order to increase the access and transparency of the country. Also, important decisions have been made to secure foreign investment and take serious steps in the field of using new technologies and developing international cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign investment
  • investment management
  • trade
  • financing