مطالعه تطبیقی مالیات بر افراد تاثیرگذار(اینفلوئنسرها) در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه حقوق، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانش آموخته کارشناسی حقوق. دانشگاه محقق اردبیلی

10.22098/cpa.2024.13820.1015

چکیده

تبلیغات به‌عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی در جهان، همواره در دنیای تجارت و تبادلات اقتصادی نقش مهمی را ایفا کرده است. تبلیغات که از جمله روش‌های جذب مشتریان و افزایش فروش است، از دیرباز در صنعت تجارت مورد استفاده قرار گرفته است لکن به مانند پدیده‌های اجتماعی، دستخوش تغییراتی در شکل و نوع استفاده شده است. بازاریابی دیجیتالی که از جمله اشکال جدید بازاریابی است، با استفاده از ابزارهای دیجیتالی درصدد جذب و نگهداری مشتریان است. رشد روز افزون فضای دیجیتال، بازاریابی دیجیتال را به یک روش پرطرفدار و در عین حال موثر در جذب مخاطب و افزایش فروش بدل کرده است. حجم بالای رواج شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها را وادار به ورود و نظام‌مندسازی این پدیده نوظهور کرد. از انواع مداخله دولت در تنظیم شبکه‌های اجتماعی، وضع مالیات بر اشخاصی است که از طریق تبلیغات در این بستر، درآمد دارند. در ایران برای نخستین بار در قانون بودجه سال 1400 کل کشور این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی مبانی این نوع مالیات، قوانین و مقررات موضوعه ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن ست که ایراداتی در مقررات موضوعه باعث عدم موفقیت دولت در وصول این نوع مالیات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comperative study of tax on influencers in Iranian law

نویسندگان [English]

  • Rouholla moazeni 1
  • S.Zahra Pourrashid 2
  • Farshid Ghadimkhani 3
1 Department Law ardabilly university
2 Department of Law, University of Mohaghegh Ardabili
3 Bachelor of Law, University of Mohaghegh Ardebili, Iran
چکیده [English]

Advertising, as one of the most important marketing tools in the world, has always played an important role in the world of trade and economic exchanges. Advertising, which is one of the methods of attracting customers and increasing sales, has been used in the business industry for a long time, but like social phenomena, it has undergone changes in the form and type of use. Digital marketing, which is one of the new forms of marketing, seeks to attract and retain customers by using digital tools. The increasing growth of the digital space has made digital marketing as a popular and effective method of attracting audiences and increasing sales. The high prevalence of social networks forced governments to enter and systematize this emerging phenomenon. One of the types of government intervention in the regulation of social networks is imposing taxes on people who earn through advertising on this platform. In Iran, for the first time in the general budget act - 2021, this issue has been brought to the attention of the legislator. This paper aims to examine the basics of this type of tax, as well as the relevant laws and regulations of Iran.This article has used the library method to compile and review the basics of advertising tax in social networks. The authors analyzed and criticized the laws and regulations related to this type of tax in Iran and identified the existing challenges. The results of the research indicate that flaws in the relevant regulations will cause the government to fail in achieving the intended goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax
  • influencer
  • advertising
  • social networks