فصلنامه مدیریت دولتی تطبیقی یک فصلنامه علمی با داوری بسته و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن مدیریت دولتی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. این فصلنامه قصد دارد که نتایج و یافته های علمی و بدیع حوزه مدیریت تطبیقی، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه و... را در زمینه توسعه دانش بشری در قالب مقالات علمی بسط و گسترش دهد. فلذا از نویسندگان و علاقمندان محترم دعوت به عمل می آید تا آخرین مقالات اصیل و مرتبط در این حوزه های علمی را برای فصلنامه ارسال نمایند.

**این فصلنامه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند**

در ضمن، این نشریه بر اساس شماره ثبت 92051 مورخ 1401/05/31 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای اعتبار «نشریه علمی» است.

نکات مهم:

  • از نویسندگان و پژوهشگران علاقمند دعوت می شود تا از طریق ثبت نام در سایت فصلنامه، مقالات خود را طبق راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال نمایند.
  • این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  • ارائه شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقاله به فصلنامه، نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

خلاصۀ استاندارد:  CPA

ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی و انجمن مدیریت دولتی ایران

 سال آغاز انتشار: 1401

فرمت: چاپی و الکترونیکی

  نوبت‌های چاپ: فصلنامه

 دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

  زبان مجله: فارسی و انگلیسی (ارسال چکیده مبسوط انگلیسی برای مقالات فارسی اجباری است)

  نوع مجله: علمی

 دسترسی قبلی: بلی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

میانگین زمان داوری (اعلام نتیجه ارزیابی مقاله): 1 تا 4 ماه

روش ماخذنویسی: APA

نوع دسترسی: آزاد (متن کامل مقاله ها؛Open Access)

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، خرداد 1403 

ابعاد رفتارهای انحرافی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان): بررسی پیامدها

صفحه 151-180

10.22098/cpa.2024.13277.1010

عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ مهرداد صادقی؛ علی اکبر فرهنگی


ابر واژگان